ประชุมผู้ปกครอง

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านยางครกจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมกันนี้ได้ให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของบุตรหลาน ในภาคเรียน 1/2563

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds