มอบทุนการศึกษากองทุน กสศ. ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนบ้านยางครกจัดมอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมีนักเรียนทยอยมารับทุนจำนวน 42 คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds