ศมพ.อมก๋อย มอบไข่ไก่ให้นักเรียน

1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านยางครก ขอขอบคุณ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อำนวยการ ศมพ.อมก๋อย ได้มอบหมายให้ ร.ท.ธีรธร หัวหน้าชุด ชม.ส.2 อมก๋อย และคณะมามอบไข่ไก่ ให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนบ้านยางครก
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน ในโอกาสต่อไป รับมอบ/มอบโดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นยางครก ในนามตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านยางครก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds