ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 5 ตรวจเยี่ยม

10 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เดินทางมานิเทศการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านยางครก ทั้งนี้ได้สอบถามและติดตามงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds