ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)

24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก จัดทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา (Literacy) และความสามารถด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

24/03/2021

ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 5 ตรวจเยี่ยม

10 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เดินทางมานิเทศการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านยางครก ทั้งนี้ได้สอบถามและติดตามงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

admin

11/02/2021

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds