เปิดบ้านวิชาการ “กัลปพฤกษ์บาน ครั้งที่ 4”

19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครกจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ “กัลปพฤกษ์บาน” ครั้งที่ 4 โดยมีนายณรงค์ชัย ใต้เงาสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ ตอบสนองวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา โดยมีนักเรียน กรรมการสุานศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

19/03/2021

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds