กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเกมสำหรับนักเรียนตามกลุ่มสาระฯ พร้อมกันนี้มีจัดกาดมั่วครัวฮอม และซุ้มอาหารจากฝีมือนักเรียนแต่ละชั้นและครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านอาชีพ

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds