ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านยางครก เลขที่ 234 หมู่ที่ 7 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยมีนายสำราญ พญาเรือน ร่วมกับนายพะแน ปู่เงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น พร้อมชาวบ้านยางครกราษฎรหมู่บ้านยางครก พร้อมใจกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น โดยมีพื้นที่จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ทิศตะวันตก จรดถนนอมก๋อย – แม่ตื่น ทิศใต้จรดป่าสงวนแห่งชาติ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวาทิศเหนือจรดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จรดหมู่บ้านยางครก ในปี พ.ศ. 2521 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 271,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 267 คน (ปีการศึกษา 2566) โดยมีข้าราชการครู จำนวน 13 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  โดยมี นางสาวปราณี ก๋ายอด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds