Social Media

Facebook : โรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย
สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook Messenger

วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านยางครกจัดพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาล โดยมีนายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานพิธี และผอ.ปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกเป็นคนกล่าวรายงาน อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านยางครก สนับสนุนงบประมาณ โดยโปรแกรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยการประสานงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย งบประมาณก่อสร้างจำนวน 300,000 บาท ในกิจกรรมครั้งนี้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณรสลินทร์ โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกิจภาคสนาม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ นอกจากนี้โรงเรียนในเครือข่ายของศุภนิมิต 5 โรงเรียนยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี See MoreSee Less
View on Facebook
4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน ให้มีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้มีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ร่วมเป็นวิทยาการให้ความรู้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ See MoreSee Less
View on Facebook
โรงเรียนบ้านยางครกขอขอบพระคุณ คุณหมอวิทยา สาธาอาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเปียง ที่ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก จำนวน 5,300 บาท โดยมีนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกเป็นผู้รับมอบ และจะมอบให้กับนักเรียนในโอกาสวันแม่แห่งชาติต่อไป ขอขอบคุณมากค่ะวันที่ 2 สิงหาคม 2565 See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ อมก๋อยโมเดล” ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ณ บ้านยางเปียงใต้ พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนเข้าขอบคุณ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้การสนับสนุนมอบชุดคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้กับโรงเรียนบ้านยางครก ประกอบด้วย ทีวี 65 นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน 10 ห้องเรียน อุปกรณ์ห้องส่งสัญญาณและถ่ายทอดสดจำนวน 1 ห้อง มูลค่า 600,000 บาท ในนามตัวแทนลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ See MoreSee Less
View on Facebook

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds