Social Media

Facebook : โรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย
สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook Messenger

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ และทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมกันนี้ผู้ปกครองยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ที่ผ่านมา See MoreSee Less
View on Facebook
14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครกสนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดให้กับชุมชนและเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน See MoreSee Less
View on Facebook
14 พฤษภาคม 2565 เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้จัดส่งอุปกรณ์ห้องเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรียนบ้านยางครก เพื่อนำมาติดตั้งและใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เริ่มใช้งานในภาคเรียนที่ 1/2565 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้อนุเคราะห์ในครั้งนี้ See MoreSee Less
View on Facebook
ขอขอบคุณพ่อหลวงชำนาญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง พี่น้องชาวบ้านยางครก ที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รร.บ้านยางครก จนสะอาด เรียบร้อย พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 13 พ .ค.2565ขอขอบคุณมากค่ะ See MoreSee Less
View on Facebook
แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 See MoreSee Less
View on Facebook

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds