Social Media

Facebook : โรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย
สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook Messenger

View on Facebook
ประกาศให้นักเรียนมารับใบงาน See MoreSee Less
View on Facebook
แจ้งนักเรียน-ที่ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่-1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564ให้ติดต่อขอรับเอกสารยินยอมของผู้ปกครองที่ครูประจำชั้น/ห้องธุรการและให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศ นัดหมายให้นักเรียนมารับใบงาน See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 41/2564 See MoreSee Less
View on Facebook

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds