ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1/2565

19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครกจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1/2565 โดยมีนายประสงค์ พยุงกรพินธุ์ ประธานสมาคมครูอำเภออมก๋อย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านยางครก โดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกกล่าวรายงาน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านยางคร

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds