ปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ผอ.ปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกเป็นประธาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีผูกข้อมืออวยพรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 คน

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds