ร่วมปลูกป่า สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ อมก๋อยโมเดล” ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ณ บ้านยางเปียงใต้ พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนเข้าขอบคุณ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้การสนับสนุนมอบชุดคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้กับโรงเรียนบ้านยางครก ประกอบด้วย ทีวี 65 นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน 10 ห้องเรียน อุปกรณ์ห้องส่งสัญญาณและถ่ายทอดสดจำนวน 1 ห้อง มูลค่า 600,000 บาท ในนามตัวแทนลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds