วันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปราณี  ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือและเนตรนารี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds