เวทีนำเสนอโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชน

17 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Youth+กลุ่มเยาวชนจัดเวทีนำเสนอโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนให้กับหน่วยงานหุ้นส่วนในพื้นที่การทำงานเพื่อร่วมสนับสนุนทรัพยากร และส่งมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมกันนี้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คุณสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมส่งมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านยางครกและโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม โดยมีเยาวชนจากโรงเรียน 4 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านยางเปียง และ โรงเรียนบ้านยางครก นำเสนอโครงการและผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds