โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน ให้มีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้มีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ร่วมเป็นวิทยาการให้ความรู้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds